A+ A A-

Реклама

Разнообразие на уредите за нощно виждане

Специалистите констатират увеличено производство и използване на различни уреди за нощно виждане. Наблюдава се значително намаляване на цените, многократно подобрени технически параметри, както и разширяване на областите, в които се прилагат уредите за нощно виждане.

 

Военните използват тези уреди в почти всички свои дейности. В цивилния живот уредите за нощно виждане се използват за спасителни акции, навигация в превозни средства, за правоохранителни дейности, туризъм, развлечения, научни изследвания.

Логично е, всяко приложение да изисква разработването на различен вид уред, който отговаря на съответните нужди.

Уредите за нощно виждане могат да бъдат разделени на два основни вида, базирани на технологията, която се използва.

Уредите за нощно виждане, които работят на принципа на усилване на светлината с наличен електронно оптичен преобразувател. Те се характеризират със зелен оттенък на образа. Тези устройства се характеризират със завидно висока разделителна способност, добра идентификация на хора, ниска цена и възможност да бъдат монтирани към видео и фото апарати. Недостатък на устройствата е, че не може да работи при отсъствие на светлина и намаляване качеството на образа при дъжд и мъгла.

Уредите за нощно виждане, които използват топлинното излъчване на наблюдаваните обекти, се наричат термовизори. Те имат висок контраст, изключително ефективно откриват хора и автомобили и могат да работят при пълна тъмнина. Като недостатъци на този тип уреди могат да се споменат задължителното наличие на температурни разлики и високата цена.

Съвсем нова разработка в тази област е комбинираната технология, където технологията за топлинно излъчване се съчетава с технология на светлинно усилване на образа. Тази нова технология е особено ефективна при ниски нива на осветеност.

Към момента по-масово се използват уредите за нощно виждане с технология на усилване на светлината. Принципът им на действие е основан на усилването на отразената светлина от нощното небе, отражението на уличното осветление от земната или водната повърхност.

 

При нужда от подобен уред, направете консултация със специалист, който да ви насочи към подходящия артикул.