A+ A A-

Реклама

Ах, тази думичка „Не“

Кога и как трябва да приучим децата към думата „Не“? Дори ако домът ви е напълно обезопасен в името на детската сигурност, се налага да контролирате поведението на дребосъчето и да му обяснявате какво е разрешено и какво не. Специални, изкуствено създадени забрани не са необходими – малкото човече реагира съвсем правилно на окръжаващия го свят и лесно може да разбере кое е „наистина“. Още от първата годинка трябва да обръщате внимание на ситуациите, в които децата не могат да действат по свое усмотрение.

Първият етап е безопасност.

Родителите дават на детето да разбере, че играта с кабели, включена ютия, остри предмети е забранена. Винаги възникват ситуации, в които се налага да повтаряте и потретвате думичката „Не“. Важно е на дадения етап детето да я възприеме като индикатор за опасност, като знак „Стоп“: Не пипай горещата ютия – пари, боли! Не излизай на улицата – опасно е! Ето защо е по-добре да използвате думата „Не“ рядко, само в действително сериозни ситуации, в моменти, когато у детето възниква намерение да направи нещо (посегне към ножа, ютията или скочи от тротоара) – в този случай забраната се помни, защото е естествена и логична. А забраната за в бъдеще, несвързана с конкретно действие на мъничето е неефективна: то не разбира защо му се казва това, нито ще го запомни.

Вторият етап е възпитателен.

Когато малчуганът започне да ходи свободно и уверено, да разбира и произнася изречения, настъпва моментът да го научите на ред. Думата „Не“ придобива нова окраска и се свързва не с опасност, а с правила на поведение: не бива да разхвърляш играчките, да си слагаш очилата на баба, да нагрубяваш другите деца, да взимаш чужди вещи… Най-същественото е детето да усвои определени норми на поведение. За да стане по естествен път и не се възприема като даденост и ограничаване на свободата, родителите трябва да обяснят своето „Не бива“ приятелски и с търпение, давайки примери или посочвайки последиците от едно или друго действие. Например: „Ако не си събереш играчките, можеш да стъпиш върху някоя и да я счупиш или да се нараниш“. Или: „ Не бива да нагрубяваш малките деца, защото ще ги обидиш или изплашиш. Нали не искаш да се случи и с теб, спомни си, когато… За всички ще бъде по-забавно, ако с теб направим ето така… „
При всички положения се старайте да не прекалявате с думичката „не“, като намирате алтернативно обяснение за конкретната ситуация: „Повече не прави така, защото…“, „Ако искаш да ти обърнат внимание, направи така…“ По този начин малкото юначе ще разбере значението на думичката „Не“ и най-важното – ще чувства, че има възможност за избор!