A+ A A-

Реклама

Производство на PVC дограма

Поливинилхлоридът (PVC) се е доказал като един от най-добрите видове търговска термопластика с широк спектър на приложение. Първата подготовка на PVC е направена през 1872 година от Бауман. Трудностите при обработката на твърда PVC забавя търговското развитие до началото на 1930, когато Семон и Гудрих разработват метод за производство на PVC чрез нагряване на PVC с пластификатори.

Процесът на производство не е променен и до днес. Преди да бъдат направени крайните PVC продукти, се изисква превръщането им в съединения с добавянето на различни стабилизатори, използването на топлина, смазочни материали, пластификатори, помощни средства за преработка, модификатори, пълнители, биоциди, пропеленти и други, а по желание могат да се добавят и пигменти. Повечето от PVC продуктите на пазара са с дълготрайна употреба и имат дълъг живот. Употребата им в краткосрочен план или за еднократна употреба е ограничена.

PVC потреблението е преди всичко в строителната индустрия. Все по-често PVC се използва като заместител на традиционните строителни материали като дърво и метали, главно поради присъщите си огнезащитни свойства. Процесът на полимеризация е най-широко използваният при производство на PVC. Той може да бъде разделен на следните етапи – начало, реактивно мономерно радикално размножаване, верижен трансфер и прекъсване на веригата. Първият етап започва с поставянето под налягане и втечняването на суровия материал VCM.

След това той се подава в реактора, в който се съдържа вода, за полимеризация. Чрез високоскоростно смесване в реактора, се получават малки капчици VCM. PVC се произвежда в резултат от реакцията при 40-60°C и се суспендира на частици от 50 ~ 200 μm диаметър (на този етап е във формата на каша). След това се обезводнява и се суши, докато частиците за производство на PVC получат формата на бял прах. След това суровината се рециклира. Емулсионната полимеризация е друга алтернатива в технологията за производство на PVC и при нея се произвеждат фини частици смола,наречени “паста” PVC.