A+ A A-

Реклама

Етапи на пречистване на питейната вода в пречиствателните станции

Да говорим за това колко е важно за нас да опазваме водите и околната среда няма смисъл — това е ясно на всеки от нас. Опазването на нашето най — голямо богатство — водите ни чисти е от първостепенно значение, ако искаме да живеем и да оставим на своите наследници една чиста и добра за живот планета.

В този материал няма да разискваме повече екологични проблеми, а ще ви запознаем с действието на едни съоръжения, които са от първостепенно значение за опазването на водите ни чисти.

Да, мисля, че се досетихте, че става дума за пречиствателните станции за питейни води. Тези пречиствателни съоръжения са наистина много ефективни и благодарение на тяхната перфектна работа можем да пием чиста вода.

Ако търсите резервоар за вода може да посетите сайта на EcoTeam

Как работят обаче пречиствателните станции за питейна вода?

Преди да разгледаме принципа им на работа ще ви кажем, че в зависимост от качеството и типа вода, с който се снабдява населението има различни по вместимост и вид пречиствателни станции. Принципът, по който работят пречиствателните съоръжения за питейни води е еднакъв без значение от техния капацитет и вид.

Всички знаем, че водите, които попадат в пречиствателните съоръжения съдържат различни вредни материали, затова първия етап по пречистване, през който задължително преминават се нарича флокулация или казано иначе, това е процес, при който се отстраняват едрите частици, които се намират в нея.

Следващият етап се нарича филтрация и при него водата преминава през различни филтри, за да се отстранят от нея останалите частици и материали, които първия етап не е успял да „улови”.

Третият етап се нарича йонизация и при него се отстраняват всички съдържащите се във водата неорганични и органични замърсители. Завършващия етап по пречистване на водата в пречиствателните станции се нарича озониране и той гарантира, че водата е пречистена максимално добре до степен, в която не съдържа никакви замърсители и може да се употребява от населението.