A+ A A-

Реклама

Кандидатстване през сайт за сравняване на кредити

Кандидатстване за бърз кредит през сайта creditpodkrepa.eu

Уебсайтът creditpodkrepa.eu е тип онлайн каталог, съдържащ подробна информация за финансово-кредитните услуги извън банковия сектор. Чрез него кандидатите за кредит могат да се ориентират за кредитните продукти, предлагани понастоящем на пазара от водещите небанкови финансови организации.

В каталога са включени и продукти и услуги на някои известни банкови и небанкови институции като: Вивус, Фератум, Кредисимо, Вива кредит и други, опериращи на българския пазар, но става дума за онази част от портфолиото им, която е извън традиционните финансови решения. Необходимостта от подобен сайт е продиктувана от все по-растящото търсене на бързите кредитни решения.

Всеки човек стига до момент, когато се изправя пред спешна необходимост от средства, защото не можем да планираме всичко. Тогава най-бързият и лесен ход е търсенето на заем от т.нар. фирми за бързи кредити. Така парите могат да бъдат усвоени в рамките на няколко часа след одобрението на кредита. А самото одобрение идва за минути. Това е опция обаче, когато става дума за по-малък заем за относително по-кратък период на погасяване. Например за суми до 5000 лв. небанковите кредитни институции са подходящият изход. Най-често обаче търсените от такива компании средства са в размер до 1000 лв. за кредитен продукт с погасяване на вноски и до 400 лв. за кредит до заплата. Популярността на последния расте, защото най-срещани са финансовите затруднения преди получаването на дохода от трудовата дейност.

Сайтът creditpodkrepa.eu съдържа пространна информация и по категории кредити, като описва конкретните организации какви продукти и услуги предлагат и в какъв размер. В повечето случаи при фирмите за бързо кредитиране минималната сума за заем е от 50 лв. Също така на платформата са ясно представени и лихвите и оскъпяването по различните кредитни оферти, за да може потребителят по-лесно да се ориентира на коя да се спре.

Тъй като към днешна дата компаниите, предлагащи дистанционно кредитиране, са наистина огромно количество, което непрекъснато расте, кредитоискателите ще трябва да отделят много време, за да проследят различните предложения. Особено, когато не познавате този сектор, опасността да пропуснете най-добрата оферта за вашите финансови нужди е наистина реална. Затова подобна електронна платформа като creditpodkrepa.eu ви помага с по-големите кредитни институции и предпочитаните кредитни продукти на пазара, които са и най-търсени. Така потребителите могат лесно да сравнят изискванията на кредитните организации и къде ще им е най-изгодно да получат своя кредит. Електронният каталог включва и конкретно описание на стъпките за кандидатстване за заем в отделните фирми. Има ги и в обобщен вид, за да са наясно потребителите какво ги очаква принципно при заявяване на бърз кредит, а именно: регистрация и създаване на онлайн профил в онлайн системата на избраната фирма; попълване на лични данни; избор на кредитен продукт, сума и време за връщане на кредита; изпращане на електронна заявка; одобрение на искането от страна на фирмата, което обикновено е под формата на есемес. Различните кредитни организации могат да предлагат и допълнителни опции за кандидатстване извън споменатата, но отново процесът по кандидатстването е максимално лесен, удобен и без гишета.